гр. Пловдив, 4000, ул. \"Владивосток\" 4, ет. 1
+359878996362 +359878991849

fb 20 20 skype 20 20

Условия за наем

„Бест Рент“ ви предлага отличен избор от автомобили под наем. Моля, преди да направите резервация, запознайте се със стандартните условия за отдаване на кола под наем:

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА:

 1. НАЕМАТЕЛЯТ наема автомобила в пълна техническа изправност, оборудван според изискванията.
 2. НАЕМАТЕЛЯТ носи пълна материална отговорност и заплаща всички щети в случаите, непокрити от застрахователя:
  - При кражба и ПТП, ако в протокола от КАТ не е упоменато трето лице.
  - При повреда в следствие на претоварване на автомобила или при работа на двигателя без вода и масло.
  - При нанесени щети и липси по автомобила от неизвестни лица.
  - При нанесени щети по долната част на автомобила, ходовата част, както и гуми и джанти.
 3. При възникване на повреда по автомобила по време на експлоатация НАЕМАТЕЛЯТ може да я отстрани за сметка на наемодателя само при пълна съгласуваност( макар и устна, по телефона) с НАЕМОДАТЕЛЯ, относно тарифата и начина на ремонт. При неизпълнение на т.3 от настоящия договор, разходите по транспортирането и ремонта остават за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.
 4. Клиентът заплаща наема на автомобила за целия срок, обявен в договора, дори и в случай, че автомобилът е върнат по- рано.
 5. При загуба, унищожаване или кражба на талон, ключ или номера на автомобила, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща неустойка в размер на дължимата наемна цена за автомобила за срок от 5 дни.
 6. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да преотстъпва автомобила на друго лице, ако не е упоменато в настоящия договор. За всеки допълнителен шофъор се заплаща такса от 5.00 лева /еднократно/.
 7. При невъзможност за връщане на автомобила в договорения час, НАЕМАТЕЛЯТ може да продължи договора по телефона с максимум 48 часа, след което същият е невалиден и се задължава да сключи нов договор.
 8. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя наетия автомобил с минимално количество гориво. При връщане на автомобила, НАЕМОДАТЕЛЯТ не се задължава да заплаща останалото количество гориво.
 9. Настоящият договор се сключва в два екземпляра като неразделна част от този договор са документи на автомобила и „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“.
 10. Такса републиканска мрежа- Винетен стикер е за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.
 11. Настоящият договор е съгласуван с Комисията по търговия и защита на потребителите.
 12. При неизпълнение на договора от страна на НАЕМАТЕЛЯ /неплащане на наем, не добро отношение към автомобила/, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да прекрати договора и да влезе във владение на автомобила по всяко време и място.
 13. Ако автомобилът не се върне в деня и часа, упоменати в договора, той е невалиден като НАЕМАТЕЛЯТ и автомобилът се обявяват за издирване от МВР и различни организации за сигурност и охрана.
 14. Неизпълнение на задължението за връщане на наетия автомобил от НАЕМАТЕЛЯ за повече от 2 дни от датата на изтичане на уговорения срок без да е уведомил НАЕМОДАТЕЛЯ, се счита за присвояване и кражба, НАЕМАТЕЛЯТ има право да уведоми компетентните органи като си запазва всички права по този договор.
 15. След връщане на автомобила, депозитът се освобождава. При констатирани липси или повреди, стойността им се отдържа от депозита.

Съгласен съм с условията на договора и предоставям доброволно личните си документи, за да бъде направено тяхно копие, за което се подписвам.

 

 • Ниски цени
 • Конфиденциалност
 • Сигурност

Контакти

гр. Пловдив, 4000, ул. \"Владивосток\" 4, ет. 1
Тел.: +359878996362 +359878991849
Моб.: +359 878 993 200
Email: bestrentbg@gmail.com